വാട്സ്ആപ്പ് സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്ന നിയമം പാലിക്കില്ല; ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുമെന്ന് ഭീഷണി..

വാട്സ്ആപ്പ് സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്ന നിയമം പാലിക്കില്ല; ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുമെന്ന് ഭീഷണി..

ളുകളുടെ സ്വകാര്യത പാലിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പാലിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെന്ന് നിർബന്ധിച്ചായിരിക്കുന്നതായി വാട്സ്ആപ്പ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി (ഇൻ്റർമീഡിയറി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്‌സ് കോഡും) റൂൾസ് 2021നെതിരേ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വാദം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് വാട്സ്ആപ്പ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഉറപ്പാക്കിയതാണ് വാട്സ്ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

 ഇതായിരിക്കുമ്പോൾ, അയയ്ക്കുന്ന ആളും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളും മാത്രമാണ് വാട്സ്ആപ്പിൽ സന്ദേശങ്ങൾ കാണുക. മൂന്നാമതൊരാൾക്കോ ഏജൻസിക്കോ അത് കാണാനാകില്ല. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ നിയമം പാലിക്കണമെന്നായി അനുവദിച്ചാല്‍, ഈ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കാതിരിക്കേണ്ടതും. അതിനുള്ള നിയമം പാലിക്കാതെ എന്താണ് വാട്സ്ആപ്പിന്റെ നിലപാട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.

വാട്സ്ആപ്പ് നൽകുന്ന ഈ ഉറച്ച സ്വകാര്യത കണക്കിലെടുത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും കമ്പനി കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പുതുക്കിയ നിയമങ്ങളുപയോഗിക്കുന്നതിനും അത് വാട്സ്ആപ്പിന്റെ നിലപാട് ഉള്ളവരെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ചെയ്യുകയുണ്ട്. എന്നാല്‍, അത് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത തീർന്നും അവലംബിച്ചായിരിക്കുന്ന നിയമം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ദുർബലതകൊണ്ട് വാട്സ്ആപ്പ് പറയുന്നു.

പുതിയ നിയമം ഭേദഗതി ഭരണഘടനയുടെ മൂലഘടകങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നു എന്നും വാട്സ്ആപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. "ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഇത്തരമൊരു നിയമം ഇല്ല. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഒരു കൂടിയാലോചനയും കൂടാതെയാണ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്'' എന്നാണ് അവന്റെ അഭിപ്രായം.

വാട്സ്ആപ്പ് സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്ന നിയമം പാലിക്കില്ല; ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുമെന്ന് ഭീഷണി..

"ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, എൻക്രിപ്ഷൻ തകർക്കാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ വാട്‌സ്ആപ്പ് പോകും," എന്ന് വാട്സ്ആപ്പിനായി അഭിഭാഷകൻ തേജസ് കറിയ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മൻമോഹൻ, ജസ്റ്റിസ് മൻമീത് പ്രീതം സിംഗ് അറോറ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

നിയമത്തിൽ പറയും പോലെ ഒരു മെസേജ് അയച്ച ആളെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ശൃംഖല സൂക്ഷിക്കേണ്ടിവരും, ഏതൊക്കെ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അതിനാല്‍ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സന്ദേശങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം സൂക്ഷിക്കേണ്ടിവരും. ഇന്ത്യയിൽ 400 ദശലക്ഷത്തിലധികം വാട്സ്ആപ്പ് ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഉള്ളത്.

വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ